practiQA

Praktyczne szkolenia testerów i programistów

Wszystko, co naprawdę interesujące, dzieje się w projektach informatycznych
ostatecznie sprowadza się do ludzi

James Bach

Narzędzia

Automatyzacja procesów i zadań oraz wsparcie w wykonywaniu złożonych czynności potrafią znacząco wpłynąć na efektywność i jakość pracy. Sprawdź możliwości najczęściej wykorzystywanych narzędzi.

Metodologie

Nowoczesne sposoby prowadzenia projektów oraz pracy nad oprogramowaniem pozwalają skuteczniej sprostać oczekiwaniom klienów. Poznaj możliwości jakie oferuje podejście Agile.

Technologie

Tworzenie wielowarstowych aplikacji to wyzwanie przed jakim stają dzisiejsi architekci i programiści. Dowiedz się jak wykorzystywać dostępne rozwiązania przy rozwoju nowych projektów.

Edukacja online

Materiały uzupełniające do prowadzonych przez nas szkoleń.

Aktualnie opisana oferta dostępna jest przez portal